Молитва преди изповед

Господи, Боже всемогъщи, пред Тебе ще изповядам всичките си грехове и моите лоши дела – всичко лошо, което съм изговорил, извършил и помислил, било с дума или с дело или с мисъл; всичко, което си спомням или не си спомням, което съм съгрешил съзнателно или несъзнателно, по принуда или без принуда, насън или наяве, всички лоши клетви, лъжи и нечестиви мисли, суетност и празнословие, които съм проявил когато и да било, както и всичко излишно и лошо, извършено при ядене, пиене и греховно лежане.

Моля Ти се, Господи Боже мой, благоволи да ми дадеш живот и милост, за да не бъда и аз посрамен пред Твоите очи, а да се разкая още на този свят за греховете си и да мога да получа прошка заради достойно покаяние според твоята щедрост.

Господи, Владетелю на всичко, Света Троице, всемогъщи Боже, бъди ми помощник, дай ми сила, мъдрост, благочестив размисъл и добра воля, за да Ти служа с истинска вяра.

Господи, Ти Сам дойде на тоя свят, за да избавиш грешниците, Бъди ми спасител и ме избави.

Господи Боже, Сине Божий, Ти, Който си милостив, направи  с мене, Твоя раб, както Ти желаеш, както е угодно на Тебе. О, Боже, благоволи да помогнеш на Твоя раб!

Само Ти, Господи, знаеш, какви са моите беди. На твоята милост аз предавам моето сърце, моята мисъл, моята обич, моя живот и моите грехове. Бъди снизходителен към моите думи и към моите дела.

Господи, прояви докрай милостта Си към мене, Твоя грешен раб, и ме избави, Господи, от всяко зло сега и всякога и вовеки!

На нашия Бог да бъде слава непрестанно, сега и всякога! Амин!

Posted in Текст | Вашият коментар

Опело на пресвета Богородица

Posted in Видео | Вашият коментар

Опело на пресвета Богородица

Похвални Погребални Песни

на Пресвета Богородица 

изпълнява се на Успение Богородично

 

                                             I СТАТИЯ

 

О Христе, Животе, в гроб положен си бил,

и майката на живота се полага,

странно зрелище за ангели и човеци.

 

Величаем тебе, чиста Богородице,

и честваме твоето успение

и се кланяме на твоя гроб.

 

Бога се родила, небесния наш Цар,

и се пренасяш в небесното царство

по царски, о чиста.

 

Като те гледаха ангелите, чиста,

простряна мъртва, дала Живот на света,

едни пред други се ужасяваха и дивяха.

 

Пратен бе отново Гавриил от Бога,

и благовести твоето изшествие,

пренебесна, чиста, нетренна.

 

                                            I l СТАТИЯ

 

О, достойно е са възпяваме Теб Жизнодавца,

Който възвеличи живоносното успение

на Своята чиста, света майка.

 

О, достойно е да величаем, Богородице,

Тебе сложила в ръцете Божии

светата си и непорочна душа.

 

Застана удивено цялото множество ангели,

като гледаха непристъпния Христос Бог

как пристъпва към майката и ѝ въздава чест.

 

Ужаси се като гледаше с трепет Бога,

заслизал пак и приел в ръце душата ѝ

и възлизащ в божествената слава.

 

Ужаси се, небе и ти земьо погледни:

Бог, Който е над всички, слезе пръв път,

и сега повтори на земята заради майка Си.

 

                                          I I l СТАТИЯ

Родовете всички

принасят песен, Дево,

за твойто погребение.

 

Дойдете насам всички

твари, да принесем

на Дева тъжна песен.

 

Ученици на моя Христос,

погребете тялото

на майката на моя Бог.

 

Ангелски и архангелски

чинове предстоят

и пеят невидимо.

 

Неискусомъжна Дево

Майко на Бога Вишни,

как ще изтърпим болката?

 

Posted in Текст | Вашият коментар

Тропар на Успение Богородично

Posted in Видео | Вашият коментар

Тропар на Преображение Господне

Posted in Видео | Вашият коментар

Грегориански песнопения

„Господи помилуй“; „Слава“; „Свят, свят, свят“; „Агнецът Божий“

Posted in Видео, Текст и видео | Вашият коментар

Молитва за България

Posted in Видео, Текст и видео | Вашият коментар