Литературни

Молитва за теб:

Моля Те, Господи,
дай на човека,
който сега чете тези редове
всичко, което иска от Теб!
Дай му го в пълна мяра,
както само Ти умееш да даваш!
И нека той бъде щастлив във всичките си дни,
а ако това е невъзможно,
поне малко, колкото може!
Надари го с крепко здраве
и любовта на близки хора,
с разбиране и съчувствие…
Направи така, че душата му
да е озарена от любов
към всичко съществуващо!
Предпази го от злословие,
от завист и обиди,
от войни и смърт,
от телесна и духовна болка!
А ако всичко това не може да бъде избегнато,
не го оставяй и тогава, дай му утеха!
Съхрани за него всичко,
което му е скъпо на тази земя,
ако е късно да се помолим за това,
не му отнемай паметта…
Не зная дали този,
който сега чете тази молитва,
с която се моля за него, вярва в Теб,
но дори и да не вярва, помогни му!
Нека да чувства, че не е самотен,
че е нужен и любим!
О, добри и всемилостиви мой Господи!
Изпълни това мое желание!
Изпълни го, за да мога,
в мига преди да затворя очите си, да кажа:
“Благодаря ти, Господи!
Ти чу молитвите ми!”

Автор: Елдар Алихасович Ахадов
Превод от руски: Цветан Диковски

 _____________________

Молитва за взаимно опрощение:

Господи! Милостиви и Всеопрощаващи!
Във вечния Храм, където вярват в Теб,
където всеки проси за своите потребности,
и поменават отминалите, и се молят за близките си,
и просят опрощение, и се разкайват и плачат,
и се радват, и благодарят, и пак плачат.
В храма, в който водят децата и внуците,
където се връщат веднъж завинаги,
аз Те моля за здравето на живите,
за всички, които познавам и не познавам.
Господи, дари им здраве,
дай им време да поживеят на земята!
Не ги карай да бързат!
А ако са обидили някого или някой тях е обидил –
бъди между тях и ги примири,
да се опростят взаимно така,
както сам Ти си им простил…

Автор: Елдар Алихасович Ахадов
Превод от руски: Цветан Диковски

_____________________

Молитва:

Господи, аз моля не за чудеса и не за миражи, а за силата на всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки.
Направи ме наблюдателен и находчив, за да мога в пъстротата на ежедневието навреме да се спирам на откритията и опита, които ме вдъхновяват.
Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари ми тънък усет, за да различавам значимото от маловажното.
Аз моля за сила за въздържание и мярка, за да не пърхам и да не пълзя в живота, а разумно планирал деня си, да мога да видя върхове и далечни простори, а понякога даже да имам време за насладата от изкуството.
Помогни ми да осъзная, че илюзиите не помагат с нищо. Нито спомените за миналото, нито мечтите за бъдещето. Помогни ми да бъда тук и сега и да възприемам тази минута като най-важната.
Опази ме от наивната вяра, че всичко в живота трябва да бъде гладко. Дари ми ясно съзнание за това, че сложностите, пораженията, паденията и неудачите са естествена част от живота, благодарение на която ние растем и съзряваме.
Напомняй ми, че сърцето често спори с разума.
Изпрати ми в нужния момент някой, който има силата да ми каже истината, но би го направил с любов.
Знам, че решението на много проблеми е в изчакването. Затова научи ме на търпение.
Ти знаеш колко силно се нуждаем от приятелство. Направи ме достоен за този прекрасен и нежен дар на съдбата.
Дай ми богата фантазия, за да мога в нужния момент, на нужното място, мълчейки или говорейки, да подаря някому нужната топлина.
Направи ме човек, способен да достига до тези, които са стигнали дъното.
Опази ме от страха да не пропусна нещо в живота.
Дай ми не това, което искам, а това което действително ми е необходимо.
Научи ме на изкуството на малките крачки.
Антоан дьо Сент Екзюпери
_____________________

Молитва:

Господи, аз Ти се моля,
слез на Земята ни стара,
дай на безкрилите полет,
дай на нещастните вяра!

Господи, дай ми надежда
в братската обич човешка!
Болката още се сцежда
в пътя ни труден и грешен.

Господи, в мене живее
Твоят Дух мирен свободен,
вярата в Тебе ме грее,
Твоята обич ме води.

Господи днес коленича,
моля се в храма Ти светъл,
сила ми дай да обичам,
докато бие сърцето!

Радослав Линковски

_____________________

Молитва:

Дядо господи, прости ме,
моля ти се от душа,
с ум и разум надари ме,
да не мога да греша!

Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща,
всичко видиш от небето:
зло до мен недей праща!

Дай на мама, дай на тате
здравье, сила и живот,
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ!

Иван Вазов

_____________________

Дядо Господи:

О, дядо Господи,
От всички най-добър,
От всички най-голям!
Ти, дето си в небето сам,
А знаеш тук каквото става,
и слънцето отде изгрява,
и де звездичките се крият,
и как тревите сочец пият,
и разцъфтяват, и узряват!
Сега ме гледаш, Божичко, оттам
И знаеш днешния ми грях.
И ме е срам, и ме е страх!
А мама рече: „Господ е добър,
На всички ни прощава“.
Затуй ти давам
Сърцето си и двете си очички
И двете си ръчички —
Да ти се молят да простиш
На всички братя и сестрички.
И татко да не ми се кара,
А мама да не плаче,
И баба да не е такава стара,
И веч да няма на земята
Ни едно сираче!
А пък уроците си утре да ги знам.
О, дядо Господи,
От всички най-добър,
От всички най-голям!

Дора Габе

____________________

Молитвата на Франсоа Вийон:

Дорде се върти земята и слънчев отблясък играй,
на кого каквото не стига, всекиму,
Господи, дай:
разум дай на мъдреца, на страхливеца —
кон устремен,
дай на щастливия — злато…
И не забравяй за мен.
Дорде се върти земята — Господи,
ти си над нас! —
дай на живия властник
да се насити на власт,
дай на прахосника щедрост
даже в последния ден,
дай на Каин утеха…
И не забравяй за мен.
Зная, че ти си всесилен,
вярвам в твоята мъдрост без край,
както пада войника и вярва, че го чака
небесен рай,
както в тихите твои думи вярва нашият
слух несмутим,
както вярваме ние самите, без да знаем
какво творим!
Господи, Боже мой с тия зелени очи!
Дорде се върти земята
и удивено мълчи
и дордето все още и стигат
време и огън
свещен,
дай ти на всеки по нещо…
И не забравяй за мен.

Превод от руски Иван Николов

_______________________

Advertisements