За изцеление

Тук са поместени молитви, които православните християни могат да четат, когато са с влошено здравословно състояние – телесна или душевна болест. В основата на всички човешки страдания, в това число и на болестите, стои грехът. Ето защо първото Божие изискване от заболялите е, те да се покаят, изповядвайки се при свещеник и причестят. Така след като отстраним първопричината на нашето заболяване и обещаем, че повече няма да повтаряме греховете, причинили нашето страдание, ние с търпение можем да очакваме милостивата помощ на Лекаря на лекарите, Господа Бога, за Когото няма неизлечими болести и Който може да изтрие всяка сълза от всяко човешко лице. Молитвата е най-древното познато в историята лечебно средство.

Молитва към Господа Иисуса Христа преди операция:

Владико, многомилостиви Господи Иисусе Христе, Боже наш, Извор на живота и безсмъртието, Лекарю на душите и телата!

Ти наказваш и милваш, допускаш болести за наше вразумление и лекуваш.

Знаем. че сме недостойни да призовем Твоето пресвято име, понеже всекичасно престъпваме Твоите повеления и прогневяваме Твоята безкрайна благост. Но ние знаем също, че Ти си Бог на каещите се и че без Твоята свята воля не пада нито дори и косъм от главата ни.

Смили се над този Твой раб… (тази Твоя рабиня…), който (която) прибягва към Твоето добросърдечие и преди да се подложи на хирургическа операция, моли Твоята небесна помощ.

Нашият живот е в Твои ръце, Ти си лекар на лекарите. Запази живота на този Твой раб… (тази Твоя рабиня…), направи да излезе благополучна предстоящата му (й) операция и да получи, по Твоята милост, пълно изцеление. Амин!

_____________________

Молитва при зъбобол към свети свещеномъченик Антипа:

О, архиерею Божий, свещеномъчениче Христов, преблажени Антипо, който си съпрестолен на Апостолите, слава на светителите, църкавно светило и утвърждение на вярата! Ти смело си изповядвал Христа пред противниците си и си принесъл себе си като благовонен тамян и като незлобиво агне. Пречудни мъчениче, ти си влязъл в медния разгорещен съд, и в него, като си възнесъл благодарствени молитви към Бога и Отца, изгрял си като слънце, и с твоите мъки си съкрушил мъчителя Велиара. Заради това и Христос те прослави на земята. Ти с дадената благодат озаряваш цяла вселена. На страдащите от зъбобол и главоболие, които те призовават с вяра, непрестанно даваш изцерение. О, многострадални светителю! Чуй мене грешния и недостоен твой раб, който ти викам този час, принасяйки ти от душа тази молба. О, преосвещени архиерею Божий! Чуй мене, скверния, който в грехове съм преминал целия си живот и ти се моля в този час. Промоли се, пречестни отче, на Господа Бога да прости моите грехове и да облекчи тази моя нетърпима и незаглъхваща болка, защото ти имаш пред Него дръзновение да Му се молиш. Помоли Му се, свети, за сегашната ми нужда, та като се избавя от налегналото ме страдание, да мога да славя Неговото пречестно и великославно име, на Отца и Сина и Светия Дух, и твоето милостиво за нас застъпничество, сега и винаги и във вечни векове. Амин.

_____________________

Молитва на болен за изцеление:

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!
От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.
Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ, възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот. Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи. Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето. Зная, Господи, че не всякога ти бях признателен /признателна/ и благодарен /благодарна/ за здравето, което Ти даром ми даваше. Често те забравях и към Твоя дар бях небрежен /небрежна/. Но Ти не ми зачитай  неразумието. Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката, а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон. Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.  Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи, повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността.
Амин!

_____________________

Молитва за изцеление към светите безсребреници Козма и Дамян:

Като страдам тежко от моята болест, аз прибягвам към вас, свети чудотворци и изцерители Козма и Дамяне, защото вие проповядвахте, че душевния недъг е по-тежък от всички недъзи на тялото и че когато душата боледува от грехове, често пъти и тялото пада в болест. Зная, че чрез болестите си човек се очиства от греховете си. И тъй, свети чудотворци, помолете Господа да ми дарува прощение на прегрешенията ми и понеже съм слаб и безпомощен, и силите ми в болестта са изтощени, да не допусна да изпадна в униние и да загина. Побързайте да ми помогнете, свети изцерители, та като оздравея, да премина дните си в покаяние, да свърша в мир моя живот и в съдния ден да застана неосъдно пред лицето на страшния Съдия на вселената –
сърцеведеца Бога, Когото да възпявам и славя винаги и во веки.
Амин!

_____________________

Молитва на страдащ от безсъние:

Велики, препрославни, непостижими и неизповедими Боже, Който със Своята ръка си създал човека, като си взел пръст от земята и си го почел с Твоя образ, Иисусе Христе, превъжделено име, с Твоя безначален Отец и с пресветия, благ и Животворящ Твой Дух! Яви се на Твоя раб /Твоята рабиня/  ……., и посети душата и тялото му /й/, заради молитвите на прославената Владичица наша Богородица и Приснодева Мария, заради застъпничеството на светите небесни и безплътни Сили; заради молитвите на честния и славен Пророк, Предтеча и Кръстител Йоан; заради молит-вите на светите Отци и вселенски велики Учители и Светители Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, Атанасий и Кирил, Николай Мирликийски, Спиридон Чудотворец, Методий и Кирил, учители славянски, Климент Охридски, и на всички свети свещеноначалници; заради молитвите на светия Апостол, първо-мъченик и архидякон Стефан и на светите славни великомъченици Георги Победоносец, Димитрий Мироточиви, Теодор Тирон, Теодор Стратилат, и на всички свети мъченици; заради молитвите на преподобните и богоносни наши Отци Антиний, Евтимий, Сава Освещени, Теодосий, Онуфрий, Арсений, Атанасий Атонски, Иван Рилски и на всички преподобни; заради молитвите на светите безсребърници и целители Козма и Дамян, Кир и Йоан, Пантелеймон и Ермолай, Сампсон и Диомид, Талалей и Трифон; заради молитвите на всички светии, и му /й/ дай сън за успокоение, телесен сън за здраве, за спасение, за живот и душевна и телесна сила, както някога си посетил Твоя угодник Авимелех в Агриповия храм, и си му дал утешителен сън, за да не види падането на Йерусалим и, като си го приспал с подкрепителен сън, пак си го възкресил в един миг, за слава на Твоята благодат. Ти, Който си явил на светите Твои славни седем момци, изповедници и свидетели на Твоето идване в дните на цар Декий, като и тях си приспал в пещерата за триста седемдесет и две години като младенци, обласкани с майчина прегръдка, без да претърпят някякво тление, за похвала и слава на Твоето човеко-любие и за израз и потвърждение на нашето новорождение и възкресение на всички нас. Сам Ти, човеколюбиви Царю, застани и сега чрез слизането на Светия Твой Дух и посети Твоя раб /Твоята рабиня ……., и му /й/ дарувай сила и добра подкрепа с Твоята благодат, тъй като от Тебе е всяко добро даване и всеки съвършен дар. Защото Ти си лекар на нашите души и тела, затова на Тебе отдаваме слава, благодарност и поклонение с Твоя безначален Отец и с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

_____________________

Молитва за изцеление на болен и за близките му:

Владико Вседържителю, Ти си лекар на душите и телата, защото в Тебе е животът и Ти го даряваш според Твоята неизказана благост. Ти подкрепяш немощните и лекуваш недъзите на душите ни. Поради многото и големи наши грехове ние не сме достойни за твоята благосклонности и милост, но надявайки се на Твоето безмерно и неизказано снизхождение, осмеляваме се да те молим. Погледни от висотата на Твоето пресветло обитание, от славата на Твоето всемогъщество и наклони благоволението си към нашата смирена молитва за уповаващия на теб болен и тежко страдащ (името), както и за всички, които с обич и надежда бдят при леглото му или другояче го подкрепят. Прости му, милостиви Боже, всичко, което ти е съгрешил волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, с дума, с дело или с помисъл. Дай му, Господи, да изповяда пред теб всичките си грехове и го привлечи още по-близо до пълнотата на Твоята истина.  Зачети му всичките грижи и обич към семейството и към ближните му и му дай да прекара остатъка от живота си угодно за Теб и спасително за него, и когато по Твоята воля дойде часът, нека в мир да завърши живота си и в съдния ден да застане неосъдително пред лицето на страшния Съдия на вселената – Теб, сърцеведеца Бога, Когото да продължи да възпява и прославя във вечността. Амин!

_____________________

Молитва за изцеление:

Господи Иисусе Христе, посети и изцели лежащия и страдащ от болестта си на одъра твой раб (името), защото Ти, като Многомилостив, си понесъл недъзите и болестите на нашия род
и можеш всичко. Пресвета Богородице, помогни ми чрез всесилното Си застъпничество в молитвите ми към Твоя Син и мой Бог, за изцелението на Неговия раб (името). Всички свети ангели Господни, молете Бога за Неговия болен раб (името). Амин!

_____________________

Молитва против главобол:

/към св. Йоан Предтеча/

 

Към тебе прибягваме и твоето усърдно молитвено застъпничество изпросваме, о, преславни проче и предтече Господен св. Йоане! С умиление и сърдечна горест спомняме беззаконното посичане на твоята честна глава, за което и се удостои да бъдеш увенчан в Царството небесно с нетленна слава и да предстоиш пред Христа – нашия Господ, като горещ пред Него молитвеник. Затова признаваме твоята молитвена помощ и те молим: смили се над този Божи раб /тази Божия рабиня/…………………, който /която/ страда от главобол, и моли Господа нашего Иисуса Христа да облекчи страданията му /й/ и да го /я/ излекува напълно от налегналата го /я/ болест, та с това да се прослави Неговото величествено име заедно с Отца и Светаго Духа сега, винаги и во веки веков. Амин!

_____________________

 

Реклами