Заупокойни

Частна заупокойна молитва

Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят!Сам Ти, Господи, упокой душата на починалите Твои раби (имената…..) в място светло, в място злачно, в място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Един Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, и затова на Тебе отдаваме слава с безначалния Твой Отец и пресвятия, благ и животворящ Твой Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин.

_____________________

Молитва за самоубийци на св. Лев Оптински:

Потърси, Господи, погиналата душа на моя близък (… …)  и ако е възможно – помилвай я! Неизследими са Твоите съдби! Не ми вменявай в грях тая моя молитва! Нека бъде Твоята света воля! Амин!

_____________________

Молитва за покойни родители или сродници:

Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (… …) и всички сродници по плът, и им прости всички волни и неволни прегрешения, като им даруваш небесното царство, дял в Твоите вечни блага и насладата на Твоя безкраен и блажен живот. Поклон. Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй, като благ и Човеколюбец.  Амин. Поклон. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, отишли си преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет. Амин!

_____________________

 

Реклами