Василиеви

Заклинателни молитви от св. Василий Велики и св. йоан Златоуст, предназначени за четене над страдащи от демони и всякакъв вид нечисти духове – Василиеви молитви

Молитвите са част от молебен над болни, измъчвани от нечисти духове, но се четат и извадени от контекста на последованието. Те са взети от свещеническия „Требник” и са предназначени за четене преди всичко от свещенослужител. При необходимост може да ги четете за себе си или за детето си. Молитвите са успешни, когато са съчетани с пост и въздържание. На мястото на точките се споменава името на човека, който страда.

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух! Амин!

След това се казват молитвите „Светий Боже…“, „Превсвета Троице…“ и „Отче наш…“ или поне само „Отче наш…“,

Молитва първа – от св. Василий Велики.

Боже на боговете и Господи на господарите, Създателю на огнените чинове, Творче на безплътните сили и Художниче на небесното и земното, Когото никой от човеците не е видял, нито може да види, и от Когото се бои и тръпне всичката твар! Ти, Който някога си повалил на земята дигналия глава и нарушил службата си чрез непокорство военачалник и си захвърлил в мрачната пропаст на ада отстъпилите заедно с него ангели, които станали демони! Направи, щото това заклинание, извършвано чрез Твоето страшно име, да бъде за страх на тоя водител на злината и за всички негови пълчища, паднали заедно с него от небето, дето са били носители на светлина; обърни го в бягство и запрети нему и на демоните му, та съвсем да отстъпят, за да не правят никаква вреда на запечатания с Твоя знак образ, а нека тези, които са запечатани, да приемат властна сила, за да настъпват на змии и скорпии и на всяка вражеска сила. Защото се възпява и величае и от всичко, що диша, се слави със страх Твоето всесвето име — на Отца, и Сина, и Светаго Духа, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.

Молитва втора – от същия.

Заклевам тебе, злопричинителя на богохулството, предводителя на бунта и виновника на злото! Заклевам тебе, изхвърления от небето, дето си бил носител на светлина, и сваления в мрака на глъбината поради гордост! Заклевам тебе и всичката паднала сила, която следва твоята воля! Кълна те, душе нечистий, в Бога Саваот и в Бога на всичкото ангелско войнство, Адонай, Елой, Бога Вседържителя: излез и отстъпи от Божия раб /Божията рабиня/………………! Заклевам те в Бога, Който е всичко създал с дума, и в Господа нашето Иисуса Христа, Единородния Негов Син, Който е преди вековете неизразимо и без страдания роден от Него, направил видимата и невидима твар, създал човека по Свой образ, ръководил по-рано, човеците чрез естествен закон и ги запазвал чрез ангелски надзор, потопил греха във вода отгоре и разтворил земните бездни, та погубил нечестивите великани, кулата на нечистите разтърсил, земята на содомци и гоморци обърнал на пепел чрез огън и жупел, чийто свидетел – неугасимнят пушек – димй; с тояга разделил морето, та превел народа със сухи нозе, а мъчителя фараон, богоборното войнство и нечестивите врагове потопил във вълните на веки; в последно време неизказано се въплотил от чиста Дева и запазил непокътнати печатите на чистотата; благоволил да измие чрез кръщение старата наша сквернота, която сме си навлекли чрез престъплението. Заклевам те в Оногова, Който се е кръстил в Йордан и по благодат е дал нам знак на нетление във водата; на Когото ангелите и всички небесни сили се почудиха, виждайки въплотения Бог в смирен вид, когато безначалният Отец откри безначалното раждане на Сина, и слизането на Светия Дух засвидетелства троичното единство. Кълна те в Оногова, Който запретил на вятъра и укротил морската буря, изгонил демонското пълчище, с калчица сторил да прогледат слепите очни зеници, от майчина утроба лишени от зрение, обновил ветхото създание на нашия род, оправил неми да говорят, очистил проказни струпи, възкресил мъртви от гробовете, беседвал с човеците до самото Си погребение, опленил с възкресението Си ада и направил цялото човечество непреодолимо за смъртта. Кълна те в Бога Вседържителя, Който е вдъхновявал човеците с боговдъхновеното слово, съдействувал на апостолите и изпълнил цялата вселена с благочестие: убой се, бягай, махни се, отстъпи! Демоне нечист и престъпен, подземен, преизподен, лъжлив, безобразен, видим по безсрамието си, невидим поради лицемерието си, дето и да си, или да отидеш, било че си самият Веелзевул, или че произвеждаш сътресение, или си змиевиден, или звероличен, или като пара, или като дим се явяваш, или като мъжко, или като женско, или като влечуго, или като птица, или нощедумник, или глух, или ням, или че плашиш с нападение, или че разкъсваш, или че зломислиш, или че в тежък сън, или в болест, или в немощ, или в смях правиш да бродят, или че причиняваш любосластни сълзи, или си блуден, или смраден, или похотлив, или прелъстващ с наслада, или отроволюбив, или правиш да беснеят от престъпна любов, или си звездогадател, или домомагесник, или безсрамен, или препирлив, или непостоянен, или с месеца променлив, или по някое време изменчив, или утрен, или пладнешки, или среднощен, или ненавременен, или от светкавица, или случайно си се срещнал, или от някого си пратен, или си налетял незапно, или в море, или в река, или изпод земя, или от кладенец, или от урва, или от щерна, или от блато, или от тръстика, или от пръст, или от връх, или от нечисто място, или от дъбрава, или от гора, или от дърво, или от птици, или от гръмотевица, или от бански покрив, или от водна къпалня, или от идолски гроб, или откъдето знаем или не знаем, познат или непознат, или от ненадейно място: отстрани се и се махни! Засрами се от образа, създаден и украсен от Божията ръка! Убой се от подобието на въплотения Бог и се не крий в Божия раб /Божията рабиня/ ……………….. Тебе те чака заради непокорството ти железен жезъл, огнена пещ, тартар и скърцане със зъби. Убой се, млъкни, бягай! Да се не върнеш, да се не скриеш с друго лукавство на нечисти духове, но иди в земя безводна, пуста, неработна, дето човек не живее, а само Бог наглежда, свързвайки всички, които клеветят и зломислят срещу Неговия образ, като е и тебе, дявола, изкусителя и изнамервача на всички злини, свързал с мрачни вериги и предал на тартара за дълги нощи и дни. Защото е велик страхът Божий, и велика е славата на Отца, и Сина, и Светаго Духа, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.

Друга молитва – от същия.

Боже на небесата! Боже на светлините! Боже на ангелите, които са под Твоята сила! Боже на архангелите, които са под Твоето владичество! Боже на славните господства! Боже на светиите! Отче на Господа нашего Иисуса Христа, Който си освободил свързаните от смъртта души, просветил си чрез единородния Твой Син прикования към мрака човек, отървал си ни от нашите болки, всяка скръб си разпръснал и всяко нападение на врага си отстранил от нас! И Ти, Сине и Слово Божие, Който си ни обезсмъртил с Твоята смърт и си ни прославил с Твоята слава, дарил си ни с Твоето възкресение, да се отдалечаваме от човеците към Бога, понесъл си с Твоя кръст всичкия товар на греховете ни, възприел си и си излекувал съкрушението ни, Господи, отворил си ни път към небесата и тлението си изменил в нетление! Послушай ме, като съм викнал с любов и страх към Тебе, от страх пред Когото се топят планините земни с твърдта; от силата на Когото тръпнат неми душите на стихиите и пазят своите предели; от Когото се сдържа огънят на отмъщението, та не преминава положените му предели, а чака замаха на Твоята воля; за Когото всичката твар се мъчи, като въздиша с неизказани въздишки и чака определеното време; от Когото е побягнало всяко противно естество, победено е войнството на врага, паднал е дяволът, стъпкана е змията, и проклета е ламята; чрез Когото народите, като Те изповядаха, се просветиха и укрепиха в Тебе, Господи; чрез Когото се яви животът, изпълни се надеждата, утвърди се вярата, проповяда се Евангелието; чрез Когото човекът се възсъздаде от земята, като повярва в Тебе. Защото – кой е като Тебе, Боже Вседържителю? Заради това молим Ти се, Боже на отците и Господи на милостта, предвечний и свръхестествений: приеми дошлия /дошлата/ пред Тебе в Твоето свето име и в името на възлюбения Твой отрок Иисуса Христа и на светия, всесилния и животворящ Твой Дух. Изгони от душата му /душата й/ всяка немощ, всяко неверие, всеки дух нечист, мъчителен, подземен, огнен, зловонен, похотлив, златолюбив, сребролюбив, бурен, блуден, – всеки бяс нечист, тъмен, безобразен, безсрамен. О Боже, отгони от раба /рабинята/ Си ……………… всяко дяволско въздействие, всяко вълшебство, всяка отрова, идолослужение, звездогадание, звездословие, мъртвогадание, птицегадание, сладострастие, любовно пожелание, сребролюбие, пиянство, блудство, прелюбодействие, необузданост, безсрамие, гняв, препиране, непостоянство и всяко лошо подозрение. О, Господи, Боже наш, вдъхни му /й/ Твоя мирен Дух, та, запазван /запазвана/ от Него, да стори плод на вяра, добродетел, мъдрост, непорочност, въздържание, любов, благост, надежда, кротост, дълготърпение, твърдост, целомъдрие, разсъдливост; защото Твоят раб е призован /Твоята рабиня е призована/ в името на Иисуса Христа, по вяра в единосъщната Троица, при засвидетелствуването на ангели, архангели, славните господства и всичкото небесно войнство. Запази с него /нея/ и нашите сърца, защото си силен, Господи, и затова на Тебе слава отправяме — на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.

Молитва от св. Йоан Златоуст.

Боже вечний, Който си изкупил човешкия род от плена на дявола, избави раба Си /рабинята Си/ ……………… от всяко въздействие на нечисти духове; заповядай на злите и нечисти духове и демони да отстъпят от душата и тялото на Твоя раб /Твоята рабиня/ и да не останат, нито да се скрият в него /в нея/; нека бягат чрез светото Твое и на единородния Твой Син, и на животворящия Твой Дух име от създанието на ръцете Ти, та, като се очисти от всяка дяволска злина, да заживее свято, праведно и благочестиво, удостоявайки се с пречистите тайни на единородния Твой Син и Бог наш, с Когото си благословен и препрославен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин.

Друга молитва – от същия.

Ти, Който си запретил на всички нечисти духове н със силата на една дума си изгонил легиона, яви се и сега чрез единородния Твой Син върху създанието, което си сътворил по Свой образ, и го изтръгни от притеснението на противника, та, помилвано и очистено, да се причисли към светото Ти стадо и да се запази като одушевен храм на Светия Дух и на божествените и пречисти светини, – по благодатта, щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.

Друга молитва – от същия.

Призоваваме Тебе, Владико, Боже Вседържителю, вишний, неизкусимий, мирний Царю! Призоваваме Тебе, Който си сътворил небето и земята! Защото от Тебе са произлезли алфа и омега, началото и краят. Ти, Който си дал да бъдат послушни на човеците четвероноги и безсловесни животни, – защото Ти си ги покорил, Господи: простри крепката Си ръка и високата Си и света мишца и непременно посети това Свое създание, и му изпрати ангел мирен, ангел крепък, пазител на душа и тяло, който ще запрети и прогони от него всеки зъл и нечист демон. Защото Ти си, Господи, едничък вишний, вседържител, благословен во-веки веков. Амин.

Друга молитва – от същия.

Божественото, свето, велико, страшно и непоносимо име произнасяме и призоваваме, за да те изгоним, отстъпниче, и те проклинаме за твоя погибел, дяволе. Светият, безначалният, страшният, невидимият по същесгво, недостъпният по сила, непостижимият по Божество Бог, Цар на славата и Вседържител Владика, Който е от нищо с дума твърде добре наредил всичко да съществува и Който шествува върху ветрени криле, да ти запрети, дяволе! Запрещава ти, дяволе, Господ, Който извиква морските води и ги разлива по лицето на цялата земя: Господ на силите е името Му! Запрещава ти, дяволе, Господ, на Когото със страх служат и Го възпяват безбройните небесни огнени чинове и на Когото с трепет се покланят и Го славят множества ангелски и архангелски ликове. Запрещава ти, дяволе, Господ, Когото почитат стоещите околовръст сили и престрашни шестокрили и многооки херувими и серафими, които покриват с двете крила лицата си, поради невидимото Му и неизследно Божество, с двете крила закриват нозете си, за да ги не изгори неизказаната Му слава и невъобразимо величие, а с двете крила летят и пълнят небето с вик свет, свет, свет е Господ Саваот, пълни са небето и земята с Неговата слава! Запрещава ти, дяволе, Господ, Бог Слово, Който от лоното на Отца слезе от небето и чрез достойното за поклонение, неизразимо и пречисто въплощение от света Дева, се неизказано яви в света, за да го спаси, и със самовластната Си сила те срина от небето и те показа съвсем отхвърлен. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който рече на морето: млъкни! престани! – и, според заповедта, то напълно утихна. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който с пречистата плюнка направи калчица, и на слепия възстанови мъртвия от рождението орган, като му дари светлина. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който оживи с дума дъщерята на началника на синагогата, изтръгна из устата на смъртта сина на вдовицата и го дари на майка му здрав и читав. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който, за учудване на мнозина, възкреси от мъртвите Лазаря четверодневен, неизтлял като че не е умирал, и невредим. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който чрез плесницата унищожи клетвата и чрез копието в пречистите Си ребра отстрани пламенния меч, що пазеше рая. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който чрез заплюването на честния Му лик отри всяка сълза от всяко лице. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който поби кръста за подкрепа и спасение на света, а за твое и на всички подчинени на тебе ангели падане. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който на кръста си издаде глас, и храмовата завеса се раздра, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и от векове умрели възкръснаха. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който със смърт умъртви смъртта и с възкресението Си дари на човеците живот. Да ти запрети, дяволе, Господ, Който слезе в ада, изпразни гробовете му, освободи всички, които бяха вързани в него, и ги повика при Себе си, от Когото вратарите, като Го видяха, ужасиха се, а борците на ада се скриха и изчезнаха. Да ти запрети, дяволе, Господ, Христос Бог наш, Който възкръсна от мъртвите и на всички подари възкресението Си. Да ти запрети, дяволе, Господ, Който се възнесе със слава на небето при Отца Си и седна отдясно Нему на престола на славата. Да ти запретн, дяволе, Господ, Който пак ще дойде със слава на небесните облаци със светите Си ангели, да съди живи и мъртви. Да ти запрети дяволе, Господ, Който ти е приготвил за вечна мъка неугасимия огън, незаспиващия червей и външната тъмнина. Да ти запрети, дяволе, Господ, от Когото всичко се бои и трепери пред силата Му, защото няма защита от гнева Му, който те заплашва. Сам Господ ти запрещава, дяволе, със страшното Си име. Ужаси се, разтрепери се, убой се, отстъпи, махни се, бягай ти, който си паднал от небето и с тебе всички зли духове: всеки зъл дух, дух на разпътство, дух на злоба, дух нощен и дневен, пладнешки и вечерен, дух полунощен, дух мечтателен, дух срещен, или сухоземен, или воден, или дъбравен, или който се мярка в тръстика, или в урви, или в проходи и кръстопътища, в езера и реки, в домове, в дворове и в бани, та поврежда и изменява ума на човека. Бързо отстъпете от създанието на Създателя, Христа Бога нашего, и се махнете от Божия раб /Божията рабиня/………………, от ума, от душата, от сърцето, от утробата, от чувствата, от всичките му /й/ членове, за да бъде здрав и читав, и свободен /здрава и читава, и свободна/, и да познава своя Владика и Създател на всичко – Бога, Който събира заблудените и им дава печата на спасението чрез възраждането и обновата в Божественото кръщение, да се удостои с пречистите, небесни и страшни Негови тайни и да се съедини с Неговото истинско стадо, което се настанява на злачни пасбища, на тихи води се води и с палицата на кръста пастирски и грижливо се насочва към прошка на греховете и вечен живот. Защото Нему подобава всяка слава, чест, поклонение и великолепие, с безначалния Негов Отец и с пресветия, благия и животворящ Негов Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Амин!

Реклами